Trả góp - Xe máy điện MBI V

Đặt trước Xe máy điện MBI V

Giá bán: 59.500.000đ

 • Gói trả góp
 • Trả trước
 • Gói mỗi tháng
 • Lãi suất phẳng mỗi tháng
  thực/ + LÃI SUẤT THỰC (thể hiện trên hợp đồng): Là lãi suất tính trên dư nợ giảm dần.
  + LÃI SUẤT PHẲNG: Là lãi suất tính trên số tiền vay ban đầu (Để giúp khách hàng dễ hiểu hơn, chúng tôi đưa thêm cách tính thông dụng ngoài thị trường. Cách tính này ra số tiền góp hàng tháng tương tự như lãi suất thực).
 • Tổng tiền
 • Chênh lệch so với giá bán
 • Giấy tờ cần có
 • Lãi suất 0%
 • 18.150.000 ₫
  (30% + phí hồ sơ 300.000₫)
 • 6.941.667₫

  Góp 6 tháng

  Gốc + lãi: 6.941.667₫

 • 0%
 • 59.800.000₫
 • 300.000
 • CMND + Bằng lái xe
 • MUA Lãi suất 0%

  Công ty HD SaiSon

 • Lãi suất 0%
 • 18.150.000 ₫
  (30% + phí hồ sơ 300.000₫)
 • 6.941.667₫

  Góp 6 tháng

  Gốc + lãi: 6.941.667₫

 • 0%
 • 59.800.000₫
 • 300.000
 • CMND + Bằng lái xe
 • MUA Lãi suất 0%

  Công ty FE Credit

< Về trang chi tiết chương trình

©2020 Bản quyền thuộc về MBI

Công ty TNHH MBI MOTORS