• Mô hình phân phối sản phẩm của MBI là gì ?
  • Để được làm Đại Lý Kinh Doanh các sản phẩm của MBI, tôi cần có điều kiện gì ?
  • Tôi có quyền lợi gì khi được làm Đại Lí Kinh Doanh các sản phẩm của MBI ?
  • Trong quá trình xây dựng cửa hàng kinh doanh Mô tô Điện của MBI, tôi sẽ nhận được những hỗ trợ gì từ hàng ?
  • Tôi đang kinh doanh Mô tô xăng và cân nhắc mở rộng sang lĩnh vực mới là kinh doanh Mô tô điện, xin cho hỏi những lợi thế là gì ?
  • Tôi không có kinh nghiệm kinh doanh ô tô, xe máy và xe điện, liệu tôi có thể đăng kí làm Đại Lí Kinh Doanh sản phẩm của MBI được không ?

©2019 Bản quyền thuộc về DKBike

Công ty TNHH Một thành viên xe điện DK Việt Nhật