• Các dự án đầu tư của MBI tại Việt Nam?
  • Quy mô và phạm vi các dự án mà MBI đang triển khai tại Việt Nam như thế nào ?
  • Mục tiêu ,tầm nhìn và xứ mệnh của MBI tại Việt Nam là gì ?

©2019 Bản quyền thuộc về DKBike

Công ty TNHH Một thành viên xe điện DK Việt Nhật